Categories
Bd Training Package

MSA Zoom In – Near Bojarka (Kyivska Oblast)MSA для территории Боярки (Киевская область)MSA поблизу Боярки (Київська область)

MSA index map on Boyarka (Kyivska oblast) There is a supportive data for students of National University of Biological Resources and Life Sciences (Kyiv) – on application of MSA Index for a local model plot purposes, and which is near Bojarka, Kyivska Oblast (Ukraine). See a map example below. Other details TBD.MSA index map on Boyarka (Kyivska oblast) Материал для студентов НУБП Украины (Киев). Рускоязычная версия – в разработке; см. пример тематической картыМатеріал для студентів НУБіП України: послідовність дій, щодо отримання MSA (на основі публікацій зарубіжних авторів, була описана нами раніше, у посібнику «Ландшафтна екологія…» (2008) – див. С.48-63. Використавши шейп-файл зведеного MSA, а також підтримуючу картографічну інформацію щодо розташування населених пунктів (наприклад, на основі цифрової карти 1:500000 та ін.), студенти можуть «підняти» MSA, у тому числі, й на територію поблизу Боярки – див. приклад, який розроблено нами у середовищі ArcMap 9.3. Зображення зведеного MSA можна знайти й на цьому сайті, скориставшись пошуковиком BioModel. Студентам пропонується самостійно визначитись із роздільною здатністю вихідного зображення території поблизу Боярки, а також із інтерпретацією цієї локальної просторової моделі.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *