Розроблено тести для освітнього пакету

test1.jpgПідготовлена робоча версія додатків до книги: ‘Приклади тестових питань’ (ТП) в рамках двомовного тренінгового пакету з моделювання біорізноманіття з урахуванням факторів тиску’. Приклади ТП можуть бути корисними в освітніх дисциплінах університетського рівня в українському регіоні: ‘ГІС в агроекології’, ‘Прикладна Екологія’, ‘Управління охоронюваними територіями’, ‘Екологія наземних екосистем та методи біомоніторингу’.