Post Tagged with: "агроландшафти"

MSA та асоційоване агробіорізноманіття

MSA та асоційоване агробіорізноманіття

0 by / on Saturday September 17th, 2011, 07:01 AM / in Повідомлення Загального Характеру

Нові публікації: молоді дослідники Національного університету біоресурсів і природокористування України (НУБіП) по новому дослідили властивостsі індексу MSA. Ними знайдено статистично достовірну кореляцію між MSA і довгостроковими коливаннями чисельності сірої куріпки (Реrdiх реrdiх L.) і зайця-русака (Lepus europaeus L.). Ці закономірності можуть використовуватись надалі для поліпшення якості моніторингу довкілля, зокрема, у степовій зоні України. Детальніше: Федюшко М., Горбатенко А., Гриб О. […]

Read more ›
LCCD поблизу с. Велика Снітинка (Київська область)

LCCD поблизу с. Велика Снітинка (Київська область)

0 by / on Sunday April 5th, 2009, 10:37 AM / in Тренінг-Пакет Біорізноманіття, Щоденник Створення Моделей

Матеріал для студентів НУБіП України: LCCD поблизу с. Велика Снітинка (Київська область) – див. карту. Послідовність дій, щодо отримання LCCD була описана нами раніше, у монографії «Агробіорізноманіття України…», т.1 – див. С.15-31, те саме – щодо його використання на практиці – т.2, С.165-194. ( NB: табл.2 – С.188, 590, та на можливість отримання індексу LCCD_Bio, який є результатом конвертації LCCD […]

Read more ›
Активна агроповерхня поблизу с. В.Снітинка

Активна агроповерхня поблизу с. В.Снітинка

0 by / on Sunday April 5th, 2009, 10:23 AM / in Тренінг-Пакет Біорізноманіття, Щоденник Створення Моделей

Матеріал для студентів НУБіП України: активна агроповерхня поблизу с. Велика Снітинка – див. карту. Результат базується на синтезованому зображенні, отриманому із шести Terra MODIS (2002) – див. ГІС «Агробіо». Послідовність дій була описана нами раніше, у монографії «Агробіорізноманіття України…», т.1 – див. С.15-31. Використано шейп-файл ‘ag_total_Uk’, а також підтримуюча картографічна інформація про розташування населених пунктів (наприклад, на основі цифрової карти […]

Read more ›

Моделювання – Приклад #1 – Мега-агроекосистема

0 by / on Monday March 23rd, 2009, 03:45 PM / in Тренінг-Пакет Біорізноманіття

Джерело: Ландшафтна екологія: навчально-методичний посібник з моделювання біорізноманіття, урахування впливів на нього (для освітніх цілей національного та регіонального рівнів)” Частина 1. Моделювання біорізноманіття: приклад регіону GLOBIO-Україна. Частина 2. Робочий зошит студента, Автори: В.І.Придатко, Г.О.Коломицев, Р.І.Бурда, С.М.Чумаченко.—Київ: НАУ, 2008.— 200 с. Назва прикладу (с.25-26): Створення синтезованого зображення мега-агроекосистеми України та її просторовий аналіз [19,21,22]. Вивчення розмірності, мозаїчності й мінливості агросфери GLOBIO, […]

Read more ›

LCC – Forests to Ag in 1980s

0 by / on Tuesday July 8th, 2008, 05:58 PM / in Щоденник Створення Моделей

LCC – Forests to Ag in 1980s

Read more ›

Aquatic Warbler (A.paludicola) Natural Habitat Changes Modelling, XIX-2008

0 by / on Sunday June 22nd, 2008, 10:10 PM / in Щоденник Створення Моделей

BioModel team reconstructed changes of natural habitats of Aquatic Warbler (Acrocephalus paludicola (Vieillot, 1817)) in GLOBIO Ukraine Region and outskirts in XIX cetury and by 2008. See more details with the post screen – http://biomodel.info/?page_id=305

Read more ›
Підготовка до CLUE: трансформація лісів а агро, 80-ті

Підготовка до CLUE: трансформація лісів а агро, 80-ті

0 by / on Thursday May 1st, 2008, 01:29 PM / in Тренінг-Пакет Біорізноманіття, Щоденник Створення Моделей

Група BioModel реконструювала трансформацію природніх лісів в агроландшафти протягом 1980-х в Україні та Білорусії базуючись на опублікованих архівних картографічних даних.

Read more ›
Індикативну карту MSA покращено

Індикативну карту MSA покращено

0 by / on Monday March 17th, 2008, 08:39 AM / in Тренінг-Пакет Біорізноманіття, Щоденник Створення Моделей

Фінальну індикативну карту узагальненого видового багатства (MSA) покращено, в нових розрахунках використана оновлена карта інтенсивності оброблювання агроландшафтів із врахуванням градієнтного переходу природно-сільськогосподарських зон. Середнє значення MSA України – 32.4% (фактично, дорівнює 32.4%, що було отримано з попередніх розрахунків індексу http://biomodel.info/?p=112).

Read more ›
Нова карта інтенсивності оброблювання агроландшафтів

Нова карта інтенсивності оброблювання агроландшафтів

0 by / on Friday March 14th, 2008, 03:57 PM / in Тренінг-Пакет Біорізноманіття, Щоденник Створення Моделей

Межу природно-сільськогосподарського районування скориговано 100-кілометровим градієнтом переходу однієї зони в іншу. Це дозволило покращити карту впливу землекористування із використанням комбінованих класів із базового класифікатору моделі GLOBIO3 (http://biomodel.info/?p=103).

Read more ›