Post Tagged with: "індикатори"

Мапи від BioModel, як частина нової арт-експозиції у Львіварні

Мапи від BioModel, як частина нової арт-експозиції у Львіварні

0 by / on Tuesday November 7th, 2017, 11:02 AM / in Повідомлення Загального Характеру

(див. англ. версію)

Read more ›
Дещо нове про індекс MSA

Дещо нове про індекс MSA

0 by / on Wednesday April 30th, 2014, 10:44 AM / in Повідомлення Загального Характеру

Вийшла з друку монографія Рідей Н. М., Горбатенко А. А., Строкаль В. П., Шофолов Д. Л., Рибалко Ю. В. “Геоінформаційний моніторинг екологічного стану локальних агроекосистем”. Автори із Національного університету біоресурсів і природокористування (Київ) запропонували пакет різноманітних нових підходів, у тому числі, методику визначення індексу узагальненої видової рясності біорізноманіття локальних територій агроландшафтів за індексом MSA, який вказав на втрату близько 90 […]

Read more ›
GLOBIO3 і біорізноманіття наземних екосистем України

GLOBIO3 і біорізноманіття наземних екосистем України

0 by / on Wednesday July 20th, 2011, 01:05 PM / in Тренінг-Пакет Біорізноманіття, Повідомлення Загального Характеру, Щоденник Створення Моделей

В українському фаховому журналі опубліковано статтю від BioModel “Досвід першого цифрового узагальнення впливів на біорізноманіття наземних екосистем України із використанням методики GLOBIO3” .

Read more ›
Від індикаторів та індексів до моделей…

Від індикаторів та індексів до моделей…

0 by / on Monday November 29th, 2010, 11:50 AM / in Тренінг-Пакет Біорізноманіття, Повідомлення Загального Характеру, Щоденник Створення Моделей

Нам пишуть студенти (анонс магістерської роботи): Старушик Н.С. Дослідження стадій моделювання при індикативно-індексному підході на прикладі господарств мережі НУБІП. Магістерська робота за спеціальністю 6.070800 “Eкoлoгiя тa oxopoнa нaвкoлишньoгo cepeдoвищa”. Київ: НУБіП, 2010.–120 С. Досліджено стадії розробки й перетворення індикаторів та індексів у моделі у пакетах із п’яти розповсюджених підходів: історико-документний, опитування, експертна оцінка, власне індикативно-індексний, у порівнянні із ними, і […]

Read more ›
MSA & LCCD:результати нового дослідження під Києвом

MSA & LCCD:результати нового дослідження під Києвом

0 by / on Friday May 21st, 2010, 11:57 AM / in Тренінг-Пакет Біорізноманіття, Повідомлення Загального Характеру

Нам пишуть студенти (анонс бакалаврської роботи): Гриб О.Г. Пoбудoвa лaндшaфтнo-eкoлoгiчнoгo пpoфiлю ВП НУБiП «Вeликocнiтинcькe …» з викopиcтaнням cучacниx iндикaтopiв тa iндeкciв (LССD, MSA тa iн.) Бакалаврська робота за спеціальністю 6.070800 “Eкoлoгiя тa oxopoнa нaвкoлишньoгo cepeдoвищa”. Київ: НУБіП, 2010.–68 С. Резюме: виробниче підприємство “Вeликocнiтинcькe” (повна назва “Вeликocнiтинcькe нaвчaльнo-дocлiднe гocпoдapcтвo iм. O.В. Музичeнкa”) входить до адміністративної мережі Національного університету біоресурсів та природокористування […]

Read more ›
Індикатори-біоразноманіття-2010: нас теж запросили!

Індикатори-біоразноманіття-2010: нас теж запросили!

0 by / on Friday November 6th, 2009, 10:25 AM / in Повідомлення Загального Характеру

(Русский) UNEP-WCMC продолжает разрабатывать индикаторы, связанные с биоразнообразием, главным образом с 2010 Товариществом Индикаторов Биологической вариативности (см. www.twentyten.net). Как часть этого они производят документ руководства относительно развития и использования индикаторов биологической вариативности на национальном уровне. UNEP-WCMC сообщал нам о возможном включении примера фактических данных индикатора (Ukraine) BINU к приложению к документу руководства.

Read more ›
Огляд про сприйняття змін клімату в Україні

Огляд про сприйняття змін клімату в Україні

by / on Thursday June 11th, 2009, 10:01 AM / in Повідомлення Загального Характеру

Вийшов із друку цікавий документ [Огляд про сприйняття змін клімату в Україні/Київ: UN GC, 2009.–57 с.] – англ. pdf, створений під егідою ООН ГД, і в збиранні інформації для якого брав участь БіоМодел. ООН ГД – Глобальний Договір є ініціативою, спрямованою на сприяння соціальній відповідальності бізнесу та підтримку вирішення підприємницькими колами проблем глобалізації та створення більш стабільної та всеохоплюючої економіки. […]

Read more ›
Боярка, лісові екосистеми: ‘polynomial’ чи ‘logarithmic’?

Боярка, лісові екосистеми: ‘polynomial’ чи ‘logarithmic’?

by / on Friday May 15th, 2009, 05:23 PM / in Тренінг-Пакет Біорізноманіття, Повідомлення Загального Характеру

Нам пишуть студенти… Старушик Н.С. Використання індикативно-індексних підходів для дослідження лісових екосистем (на прикладі ВП НУБіП «Боярська лісова дослідна станція»). Бакалаврська робота за спеціальністю 8.070801 «Екологія і охорона навколишнього середовища».−Київ: НУБіП, 2009.−70 с. (Рукопис). Резюме).

Read more ›

ГІТ та екоіндикація – для студентів

0 by / on Wednesday March 18th, 2009, 02:20 PM / in Тренінг-Пакет Біорізноманіття

Побачив світ новий посібник “Геоінформаційні технології та екологічна індикація. Методичні рекомендації до викладання навчальної дисципліни та проведення лабораторно-практичних робіт. К.: ВЦ УкрДГРІ, 2009. –53 с. Автори: Придатко В.І., к. б. н., доцент КЕАЕК НУБіП, Бережняк Є.М., к. с.-г. н., асистент КЕАЕК НУБіП. Детальніше = http://biomodel.info/?page_id=832&lang=ua.

Read more ›

Індекс RDB-відповіді, українською

0 by / on Friday November 30th, 2007, 07:44 PM / in Тренінг-Пакет Біорізноманіття, Щоденник Створення Моделей

Україномовна версія сторінки індексу RDB-відповіді оновлена.

Read more ›