Для підвищення точності оцінки інтенсивності землекористування агроландшафтам різних природно-сільськогосподарських зон призначені різні класи землекористування GLOBIO3 та різне їх співвідношення. Наприклад, оцінка агроландшафтів Полісся із використанням класифікації землекористування GLOBIO3 включає різні класи землекористування: «екстенсивне сільське господарство» (‘extensive agriculture’) та «агроландшафти з лісовими включеннями» (‘agro-forestry’) приблизно у однаковому співвідношенні. Оцінюючи інтенсивність землекористування у межах агроландшафтів степової зони, прийнято доцільним призначити наступне співвідношення класів GLOBIO3: приблизно 80% – «екстенсивне сільське господарство» та 20% – «інтенсивне зрошуване сількьке господарство» (‘intensive irrigated ag’). Таким чином, приблизне значення залишкового усередненого видового багатства (MSA) внаслідок впливу землекористування в рамках агроландшафтів Полісся оцінено як: (0,5×50%)+(0,3×50%)=40%, MSA = 0.4, або 40%, Степової зони: (0,3×80%)+(0,05×20%)=25%, MSA = 0.25, або 25%, відповідно. Згідно оцінки локальних експертів, знайдені співвідношення є задовільними для використання в цілях моделювання тільки для території України.


0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published. Required fields are marked *