Свій досвід з вирішення складних сучасних задач на стику біології і геоінформатики команда BioModel отримала упродовж 2005-2010 років. Нами вперше було запропоновано називати цей напрям біотогеоінформатикою. Саме BioModel вперше в Україні розробив і оприлюднив SDM-сценарії очікуваної зміни ареалів рослин і тварин до 2050 – це із використанням R-статистики та GLM-підходу. Так само, нам першим в Україні належить ідея (і реалізація) створення рухомих, анімаційних сценаріїв зміни ареалів – на прикладі рослин і тварин, що базувались на оцифрованих історичних мапах 1928-2007 років, у поєднанні із архівними і новітніми даними дистанційного зондування Землі. Нарешті, ми створили і підтримуємо спеціалізований веб-сайт BioModel. Ми надаємо своїм клієнтам наступні послуги.

  • Укладання заяв і документації на отримання НДР та проектів біотогеоінформаційного спрямування (рос., укр., англ.) – від УЦМЗР, забезпечення їхнього виконання із використанням власної експертної, технічної і менеджерської підтримки.
  • Калькуляція очікуваних витрат на закупку комп’ютерного обладнання та програмного забезпечення – для роботи із ГІС (геоінформаційними системами). Побудова комп’ютерної інфраструктури під ключ, встановлення і тестування відповідного програмного забезпечення.
  • Розробка технічних завдань (ТЗ) на створення біотогеоінформаційної продукції (геобаз даних, ГІС (ArcMap 9x), тощо) – локального, регіонального, державного та міждержавного рівнів.
  • Професійний переклад біотогеоінформційної документації – з англійської на українську та російську мови.
  • Здійснення просторового аналізу в ГІС (наприклад – виділення територій із заданим рельєфом чи проективним покриттям, побудова об’єктів буферних зон, вимірювання площ і периметрів, розрахунок оптимальних варіантів локалізації об’єктів, із урахуванням заданих вимог (відстані від доріг, щільності населення, сусідства до лісу, води, та інше).
  • Адаптація растрових зображень для роботи в ГІС, векторизація зображень, цільова обробка даних дистанційного зондування Землі.
  • Моделювання ареалів (тварини, рослини) або “точкової” мозаїчності середовищ існування у ГІС-середовищі, очікуваного біотичного різноманіття. Аналіз потенційної (покривної, кліматичної, землекористувацької та ін.) сприятливості територій для вирощування сільськогосподарських культур, або, навпаки, шляхів проникнення шкідників, видів-чужинців.
  • Оцінювання минулого, сучасного та майбутнього стану біотичного різноманіття, ряду природних ресурсів – із використанням індикаторно-індексних і, нарешті, більш сучасних біотогеоінформційних й підходів, створення тематичних карт, атласів, учбових та допоміжних матеріалів.
  • Проведення біотогеоінформаційних консультацій, навчань, тренінгів, презентацій.
  • Надання консультацій студентам, а також викладання українською та англійською мовами дисциплін «Геоінформаційні технології», «Ландшафтна екологія», «Заповідна справа», «Прикладна екологія», “Наземні екосистеми”, “Методи біологічного моніторингу”, “Екосистемологія” – у вищих учбових закладах. Приклади наших навчальних видань є тут.

Ключові слова: біомаса, екологія, сільське господарство, лісоведення, мисливство, оптимізація територіального планування, моніторинг зелених зон міст, заповідна справа, прикладний маркетинг (просторовий аналіз попиту, купівлі-продажу, користування товарами та послугами, інше), прикладна соціологія (картографування результатів опитувань).

Примітка: фахівці BioModel мають наукові ступені, досвід викладання у вищих учбових закладах, а також досвід участі у національних та міжнародних проектах, зокрема, рівня TACIS, UNEP-GEF, USAID, WB, WCMC, RIVM, NEAA, GLOBIO, FP7.

0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published. Required fields are marked *