Матеріали у форматі ГІС

GIS EEBIO v.1.0 Update (limited access)

Дані спеціалізованих пошукових систем

Пошукова система індикаторів агробіорізноманіття/Індикатори біорізноманіття для національних потреб//Агробіорізноманіття///Україна. ULRMC-BioModel. 2005-2009.

Учбові плакати, презентації

Придатко В., Коломицев Г. GLOBIO-Україна: 13% втрат чи 4% знахідок видів… (рус)/A4-leaflet/Climate change in Ukraine…/BioModel, 11.11.2008.

Плакат з питань моделювання (A3) – додаток до двомовного посібника: Придатко В. та ін. Ландшафтна екологія… (2008) – див. нижче секцію “книги”.

Коломицев Г. Моделювання розподілу ссавців Східної Європи (в контексті очікуваних змін клімату до 2050 року) – 0,9 Mb, англ.

Коломицев Г. ‘MSA and LCCD’ – у порівнянні, flash-movie (800×600 pixels). ULRMC, 2009. Детальніше.

Наукові статті, книги, карти

Prydatko, Vasyl and Grygoriy Kolomytsev. “Biodiversity and Habitat Changes Modelling Experiences in Ukraine and Eastern Europe Countries.” IJMTIE 3.2 (2013): 44-62. Web. 23 Dec. 2014. Abstract.

Prydatko, Vasyl and Grygoriy Kolomytsev. “Biodiversity Modelling Experiences in Ukraine.” In Land Use, Climate Change and Biodiversity Modeling: Perspectives and Applications, ed. Yongyut Trisurat, Rajendra P. Shrestha and Rob Alkemade, 248-264 (2011), accessed December 23, 2014. Abstract.

Prydatko V., Kolomytsev G., Burda R. and Chumachenko S. Landscape Ecology: Textbook On Application Of Pressure-Based Biodiversity Modelling For National And Regional Educational Purposes. Kyiv: NAU, 2008.—100 pp. — pdf, 2.7Mb

Придатко В., Коломицев Г. Очікувані зміни клімату у Східній Європі і моновидові GLM-сценарії до 2050 року: зведення матеріалів проекту EEBIO. BioModel-web. 2008. (electronic copy)

Коломицев Г., Придатко В. Глушець (Tetrao urogallus): моделювання делокалізації середовищ існування в регіоні EEBIO на основі даних IMAGE про зміни клімату, GLM-сценарій до 2050. BioModel (electronic copy) – англ.

Придатко В., Макаренко В., Коломицев Г. Вечірниця мала (Nyctalus leisleri): моделювання делокалізації середовищ існування в регіоні EEBIO на основі даних IMAGE про зміни клімату, GLM-сценарій до 2050. BioModel (electronic copy) – англ.

Придатко В., Коломицев Г. Ропуха очеретяна (Bufo calamita): моделювання делокалізації середовищ існування в регіоні EEBIO на основі даних IMAGE про зміни клімату, GLM-сценарій до 2050. BioModel (electronic copy) – англ.

Макаренко В., Придатко В., Коломицев Г. Вивірка звичайна (Sciurus vulgaris): моделювання делокалізації середовищ існування в регіоні EEBIO на основі даних IMAGE про зміни клімату, GLM-сценарій до 2050. BioModel (electronic copy) – англ.

Придатко В., Коломыцев Г. Саламандра плямиста (S. salamandra): моделювання делокалізації середовищ існування в регіоні EEBIO на основі даних IMAGE про зміни клімату, GLM-сценарій до 2050. BioModel (electronic copy) – англ.

Придатко В.И та ін. Ursus maritimus Phipps, 1774. Сценарій#1./Ландшафтна екологія: навчально-методичний посібник з моделювання біорізноманіття, урахування впливів на нього (для освітніх цілей національного та регіонального рівнів). Частина 1.—Київ: НАУ, 2008.— С.42-43. – Див. копію стор.42-43 на BioModel

Придатко В. LCCD [щільність класів земної поверхні] поблизу міста Велика Снітинка (Київська область). 2009. Biomodel… URL

Придатко В. LCCD [щільність класів земної поверхні] поблизу міста Боярка (Київська область). 2009. Biomodel… Training Package… URL

Козлова А.О. Методика оцінювання та картування біорізноманіття з використанням багатоспектральних даних дистанційного зондування Землі. – Рукопис. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.07.12 – дистанційні аерокосмічні дослідження – Науковий центр аерокосмічних досліджень Землі Інституту геологічних наук НАН України. Київ, 2007. – 21 с. (1,7 Mb) – aref_kozlova2007.pdf

Придатко В.І, Бережняк Є.М. Геоінформаційні технології та екологічна індикація. Методичні рекомендації до викладання навчальної дисципліни та проведення лабораторно-практичних робіт. К.: ВЦ УкрДГРІ, 2009. – 53 с.

Гродзинський М., Романенко В., Шеляг-Сосонко Ю. Концепція екомережі транскордонної території басейну Дніпра//Інформаційний бюлетень Програми ПРООН-ГЕФ екологічного оздоровлення Дніпра.– №4/2003. –с. 11-12. (Див. копію одної із карт).

Текеленбург А., Придатко В., Алкемаде Р., Шоб Д., Луманн Е., Мейер Й. Оцінювання природного біорізноманіття земель сільськогосподарського використання: перші напрацювання та перспективи моделі глобального біорізноманіття, які враховують різноманітні впливи/Scientific Notes … for the 6th Annual Ukraine’s ESRI User Conference “Geoinformation Technologies … Book 16 (55), N2, Geography. Simpheropol: TNU, 2003, pp. 184-196. (Rus.)

Придатко В. Морські колоніальні птахи островів Врангеля та Геральда: екологія, охорона. Київ: ІЗ НАНУ, 1986. (рус., англ.) – 1.5 Mb, pdf

Коломицев Г. Аналіз розподілу орнітофауни та територій, важливих для її існування на прикладі видів-індикаторів в межах Київської агломерації – 1,7 Mb.

Придатко В. Приклад: використання карти щільності класів форм земної поверхні (КЩКЗП), побудованої їз допомогою космознімків Terra MODIS (2002)Додаток 2\Агробіорізноманіття України: теорія, методологія, індикатори, приклади. Книга 2. – Київ: ЗАТ “Нічлава”. 2005.—С.590.

Бурда Р.І. Порівняльний аналіз локальних фітобіот в оцінці агробіорізноманітності/Агробіорізноманіття України: теорія, методологія, індикатори, приклади. Книга 2. —Київ: ЗАТ “Нічлава”. 2005.—С.165-194.

Придатко В., Штепа Ю., Іщук А., Петроченко О. Території з високим різноманіттям видів, яким щось загрожує/Агробіорізноманіття України: теорія, методологія, індикатори, приклади. Книга 1.—Київ: ЗАТ “Нічлава”. 2005.—С.291-296. (Див. копію для друку на веб-БіоМодел)

ENVIRONMENTAL PERFORMANCE REVIEWS BULGARIA. Second Review. UN. New York and Geneva, 2000.–108 pp. Authors: Andreas Kahnert (ECE secretariat) Chapters 1 and 2, Catherine Masson (ECE secretariat) Chapters 1 and 2, Arne Jacobsen (Denmark) Chapter 3; Stefan Doytchinov (Italy) Chapter 4; Henri Hornus (France) Chapter 5; Heinrich Spies (Germany) Chapter 6; Vasyl Prydatko (Ukraine) Chapter 7 – pdf

0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published. Required fields are marked *