18 січня 2008-го року вчена рада Національного аграрного університету (Україна) затвердив представлення відділу Екології агросфери та екологічного контролю (за ініціативи УЦМЗР) рекомендувати підручник “Ландшафтна екологія: навчально-методичний посібник з моделювання біорізноманіття. Частина 1. Моделювання біорізноманіття: приклад регіону GLOBIO-Україна. Частина 2. Робочий зошит студента”. – до публікації з грифом Університету. Посібник може бути використаним на національному рівні – для потреб декількох освітніх дисциплін, ‘Ландшафтна Екологія’ та інших, таких як ‘Геоінформаційні технології та екологічна індикація’, ‘Наземні екосистеми та методи біомоніторингу’, ‘Прикладна екологія’. Ці дисципліни є складовими спеціальностей, таких як 0708 ‘Екологія’ (6.070800 ‘Екологія та охорона навколишнього середовища’) або ‘0929 Біотехнологія’ (6.092900 Екобіотехнологія).


0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published. Required fields are marked *