Моделювання змін місць існування бука лісового (Fagus sylvatica L.) вказує на: i) можливе збільшення (відновлення) природніх місць існування виду – Сценарій #1, та ii) можливе штучне розширення місць існування на Схід через управління зеленими насадженнями населених пунктів (сади, парки та ін.) – в регіоні GLOBIO-Україна.

Аналіз змін розповсюдження буку лісового (Fagus sylvatica L.) було здійснено шляхом моделювання з використанням ГІС та даних ДЗЗ. ГІС та дані ДЗЗ включали наступні джерела. 1) Карта рослинності Європейської частини СРСР, M1:4,000,000, створена проф. Кузнєцовим (1928). Карта отримана в Національній бібліотеці Вернадського (Київ) – векторізація виконана В.Придатко, О.Іщук, О.Калініченко (УЦМЗР). 2) Карта рослинності Європейської частини СРСР: Аналітичні карти I-IX (Додатки)/Рослинність Європейської частини СРСР. СПб., Наука, 1980.—429 с. 3) Fagus sylvatica/Distribution maps// The European Forest Genetic Resources Programme (EUFORGEN) – http://www.bioversityinternational.org/networks/euforgen/Euf_Distribution_Maps.asp 4) Atlas Florae Europaeae (1972-1996), edited by Jaakko Jalas and Juha Suominen, together with Raino Lampinen (Vol. 11)/Updated 2004-05-26 by Mikko Heikkinen – Website at http://www.fmnh.helsinki.fi/english/botany/afe/ – із трансформацією даних: створення буферних зон і накладання даних ДЗЗ, тобіж джерел ‘5’ і ‘6’. 5) Ліси України у 1990-х, на основі даних ДЗЗ Landsat (УЦМЗР, 2005). 6) Ліси України у 2000-х, на основі даних ДЗЗ Landsat (УЦМЗР, 2005). Історичні карти 80-х були відскановані, оброблені та оцифровані у середовищі ArcGIS В.Придатко.

Врерше для регіону GLOBIO-Україна був використаний ГІС-аналіз для підрахунку площі розповсюдження бука лісового за історичними картами і сучасними матеріалами ДЗЗ.- Таблиця 1 (за запитом). Дослідження доводить, що просторові дані EUFORGEN [3] можуть бути хибними через те, що вказують на збільшення місць існування виду в регіоні на 320%: що у 6 разів більше площ, отриманих при обробці даних дистанційного зондування Землі роздільною здатністю 30 метрів станом на 2000 рік.

Сценарій 1 враховує можливу присутність виду тільки у межах своєї природної зони. Дані AFE [4] та EUFORGEN [3] були уточнені на основі матеріалів ДЗЗ Landsat (а саме класом земної поверхні “ліси”) 1990-х та 2000-х.

Сценарій 2 враховує можливу присутність виду: i) у межах своєї природної зони, ii) а також поза нею в межах населених пунктів (де потенціальна присутність виду підтверждується індексом GSF). Дані AFE [4] та EUFORGEN [4] уточнені на основі матеріалів ДЗЗ Landsat (тобто класом земної поверхні “ліси”) 1990-х та 2000-х.

Основні причини змін розповсюдження виду чітко не описані, але це можуть бути землекористування (фрагментація листяних лісів), і можливо, зміни клімату. Цей приклад є кроком до підготовки моделей розповсюдження видів (GLM).
Автори ГІС-карти: В.Придатко (УЦМЗР), Г.Коломицев (ІЗ НАНУ). Детальніше: https://biomodel.info/?page_id=240


0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published. Required fields are marked *