Нарешті на веб-сторінці Теріологічної школи Українського теріологічного товариства НАНУ з”явився опис 10-ї збірки праць: Моніторинг теріофауни / За редакцією І. Загороднюка. — Луганськ, 2010. — 180 с.
(Серія: Праці Теріологічної Школи. Випуск 10). ISBN 978-966-02-4639-3. Збірку було укладено у 2010 році, але вона побачила світ лише зараз, у 2014, дякуючи неймовірним зусиллям п.І.Загороднюка. Деталі та адреса для замовлень…

Одну із статей у збірці було написано дослідниками команди BioModel, це: “Про масштаби історичного й очікуваного розповсюдження ссавців у Східній Євразії за моделлю EEBIO (GLOBIO). — Придатко В., Коломицев Г., Макаренко В.” — У 2005–2006 рр. на основі досить складних алгоритмів було створено перший в Україні пакет із 65 ГІС (ArcMap 9x) для цілей GLOBIO, із залученням даних ДЗЗ 1993–2005 років, отриманих їх 5 різних супутників (1 км … 25 м), й зіставлено карти історичного й очікуваного розповсюдження 65 видів ссавців в пострадянській Східній Євразії — EEBIO. З’ясовано, що карти очікуваного розповсюдження мали сенс лише при умові накладання пакету різних думок на новітні дані ДЗЗ та ГІС, і що в історичних текстових сценаріях помилок було тим більше, чим більшим був ареал виду. «Ціна» помилки науковців сягала іноді 17 тис. кв. км. У статті наводяться приклади щодо історичного й очікуваного розповсюдження ведмедів (Ursus maritimus, Ursus arctos) та вовка (Canis lupus).

Нагадаємо, що перелік ссавців, із якими починав роботу проект EEBIO у 2007-х, включав: Alces alces, Allactaga major, Canis aureus, Felis lynx, Felis sylvestris, Lepus timidus, Mustela eversmanni, Mustela putorius, Nyctalus lasiopterus, Nyctalus leisleri, Nyctalus noctula, Oryctolagus cuniculus, Rhi-nolophus hipposideros, Sciurus vulgaris, Spermophilus pygmaeus, Sus scrofa, Ursus arctos, Vor-mela peregusna та ін. Карта нашого веб-ресурсу (site-map) дає змогу побачити деякі із результатів моделювання наступних, вже вищих, рівнів пізнання.