Eudokia_Dimitry_Girev_travelБуває, що дуже проста мапа може розповісти більше, ніж від неї очікували. Наводимо витяг із нової історичної розвідки (див. посилання нижче), присвяченій Димитрієві Гірєву, учаснику Антарктичної експедиції Р.Скотта (1910-1913), а саме: шлях на каторгу, який зборола в 1885 році майбутня мати Димитрія, Євдокія (фіол.), та шлях у табори ГУЛАГу, який звідав у 1930-1933 роках сам Димитрій (жовт.).

“… після арешту (який, без сумнівів, був беззаконним і злочинним), та після дострокового звільнення, Димитрій подолав шлях 16…18 тис. кілометрів: Чля (Хабаровський край) → Ніколаєвськ (там же) → Владивосток (Приморський край) → Алтай (с. Верх-Обське) → Томськ →… Далі, після звільнення, повертався домів у зворотному напрямку, маючи на меті дістатися м.Чля (майже). Майже… На жаль. Для порівняння, від селища Чля до… Антарктиди, навпрямки, через весь глобус, приблизно 13 тис. км. Якщо прийняти за гіпотезу, що ув’язнили Димитрія, наприклад, 8 лютого 1930, то до 8 лютого 1933, він провів в ув’язненні 1096 днів, або рівно 3 роки! На зворотній шлях до Чля хлопець витратив майже 1,5 місяці. Для порівняння, його майбутня мати, Євдокія, у 1885 році подолала шлях на сахалінську каторгу в 22…23 тис. км (рисунок). Не виключено, що така подорож зайняла у неї рік.”

Детальніше:

Придатко-Долін, В.І. 2021. Димитрій – син Євдокії, онук Сїмеона. НАНЦ «Експедиція XXI» (веб-сайт), Київ, 1–19, іл.4. Перший деталізований україномовний нарис про сахалінця Д.Гірєва (1889-1933), учасника експедиції капітана командора Роберта Скотта. Автор розшукав рідкісні архівні записи про родину каюра, по материнській лінії, і з’ясував, що походила вона із Баранчинського (Верхотур’я), а також уточнив староцерковні імена усіх причетних до запису про народження полярника: не Семён, а Сїмеонъ, не Фёдор, а Феодоръ, не Иван, а Иоакимъ тощо. Зрештою, і сам полярник був записаний у метриці як Димитрій. (Але ж «Гірєв» – чи не тюркського, бува, походження прізвище?) До того ж, відкрилась дивна історія: якщо колись царизм засудив матір Димитрія на 8 років каторги і відправив із Сибіру на Сахалін, то сталінізм «віддячив» полярникові за участь в антарктичній експедиції Скотта та засудив на 5 років ГУЛАГу, відправивши у зворотному напрямку, із Присахаління у Сибір. Сумарний кілометраж – майже як до Антарктиди. Не кожний витримає подібні знущання. Тому, життя Димитрієві вкоротив не абстрактний сердечний напад, а напад НКВС… на серце. Скільки ж ми іще не знаємо? Виявляється, після смерти полярника його удова повернулась домів не на Далекий Схід, а … на Полтавщину-Сумщину. Про це та інше – у новій розвідці автора.

Ключові слова: Гірєв, Гирев, Омельченко, Скотт, Антарктика, Баранчинське, Пермь, Сахалін, Сибір, Україна.