Перша анімаційна модель зміни ареалу A. alces у регіоні GLOBIO Ukraine у 1928-2008, виконана BioModel, яка базується на наступному: i) історичні карти, ii) реконструкція лісовкритої площі частини Євразії (1928), iii) дані дистанційного зондування Землі 2000х. Даний Крок 2 передує створенню GLM-сценарію змін ареалу, Кроку 3.

Інші деталі щодо джерел інформації, використаних нами. 1) Карта рослинності Европейськох частини СРСР 1:4 000000 проф. Ю.Кузнєцова (1928), рос., векторизація якої була виконана В.Придатком, А.Ищуком, Ю.Апєтовою, О.Калініченко (ULRMC). 2) Атлас лісів СРСР (1973), рос., векторизований В.Придатком, А.Іщуком, О.Калініченко (ULRMC). 3) BioDAT, рос., розробник А.Пузаченко – www.biodat.ru. 4) Хребетні Російської Федерації/ССавці, рос., відп. вик. Петросян В.Г. – www.sevin.ru. 5) Дані Держкомстат України. 6) Terra MODIS (2000). 7) Дані ULRMC щодо лісовкритих площ України у 1990х, 2000х, які базувались на Landsat. 8) Дані ULRMC щодо ймовірного розповсюдження лося у 1970-2007 (Придатко В.І., перс. інф.), отримані із допомогою спеціально розробленої пошукової програми GSF, яка використовує топонімічну інформацію, у поєднанні із латиною. 9) Алгоритм, розроблений ULRMC, щодо пошуку ймовірних середовищ лося на цифрових картах.

Зведення демонструє ймовірні зміни ареалу виду, а саме, зсув його на північ і південь, упродовж останніх восьми десятиліть, у зв’язку із серйозними змінами лісовкритих площ та їхньої фрагментації, тиску інфраструктури, яка розбудовується, а також кліматичних змін.

Автори ГІС, картографічного пакету і анімаційного продукту В.Придатко (ULRMC), Г.Коломицев (ІЗ НАНУ), А.Козлова (ЦАКІЗ НАНУ).


0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *