Categories
General

The Archeri predatory fungi is in the Carpathian nowХищный гриб Арчера прописался в КарпатахГриб-хижак Арчера вже прописався у Карпатах

Archeri,basidiomycota,Zakarpatty Rare Archeri predatory fungi Anthurus archeri has been found by the author in the Carpathian Mountains in June 2010, near Modjarosh and Shajan village. The news was published by BioModel team this year (in conclusion part of the article). It is not new but additional observation of the species in Zakarpatty Region after 2007. So, this local expansion of it takes place possibly.

Taking into account the fact that original habitats of this allien species locate in the tropics and subtropics, and that well known warming has place indeed in the Carpathian Region, it makes sense to build operatively GLM-scenarios for it by 2030 and 2050 based on GLOBIO methodology, and which examples BioModel has demonstrated at the web.Archeri,basidiomycota,ZakarpattyВ конце июня 2010, в Закарпатье, близ села Модёровш, что недалеко от Шаяна, автор обнаружил чрезвычайно редкий в этих широтах гриб – цветохвостник Арчера или Аргера (Anthurus archeri), о чем недавно BioModel сообщали в научной печати (см. заключительную часть статьи Prydatko&Kolomytsev) .

Цветохвостник Арчера (Clathrus archeri (Berk.) Dring) (= Anthurus archeri (Berk.) E. Fisch.) – это хищный гастроміцет, гриб-каракатица, с тремя-восьмью образованиями-лопастями карминно-оранжевого цвета, которые при созревании стелятся звездообразно. Гриб имеет яркую предупреждающую окраску и неприятный гнилостный запах.

Интернет-ресурсы сообщают, что в наших широтах этот тропический-субтропический хищник встречается чрезвычайно редко, так как его обнаружили лишь однажды – в 2007 году. Обычний ареал – это Австралия, Новая Зеландия, Тасмания, юг Африки и Южной Америки. Но в 1920-х гриб был найден в Западной Европе (Великобритании, Франции, Швеции), куда, вероятно, его случайно завезли, и где он успешно акклиматизировался. Привычная среда обитания в лесной зоне – гумусные почвы, гниющая древесина, в пустынях и полупустынях – пески. В бывшем СССР его находили в Казахстане, в Актюбинской области – на песках среди зарослей ив. Есть информация о находках близкого ему вида, яванского цветохвостника, в кадках с тропическими растениями в Никитском ботсаду. Наш закарпатский гость произрастал на опаде, на окраине молодого лиственного леса, вблизи грунтовой дороги (фото)? по которой часто переганяют домашний скот.

Автор посетил те же места в конце июня 2011, но новых следов цветохвостника Арчера не обнаружил. Учитывая тропическое происхождение цветохвостника Арчера и заметное потепление в Карпатском регионе, видимо, уже имеет смысл промоделировать изменение его ареала, а также других видов-вселенцев, на основе методики проекта GLOBIO, а именно GLM (детальней).Archeri,basidiomycota,ZakarpattyНаприкінці червня 2010, в Закарпатті, поблизу села Модйоровш, неподалік від Шаяна, автор виявив надзвичайно рідкісний у цих широтах гриб – цветохвостнік Арчера, про що недавно BioModel повідомляли в науковій пресі – див. заключну частину статті Prydatko & Kolomytsev. (Зауваження щодо назви читайте нижче).

Цветохвостнік Арчера (Clathrus archeri (Berk.) Dring) (= Anthurus archeri (Berk.) E. Fisch.) – це хижий гастроміцет, гриб-каракатиця, із трьома-вісьмома утвореннями лопатями кармінно-оранжевого кольору, які при дозріванні розгортаються й утворюють щось схоже на морську зірку. Гриб має яскраве попереджувальне забарвлення і дуєе неприємний запах.

Інтернет-ресурси повідомляють, що в наших широтах цей тропічний-субтропічний хижак зустрічається надзвичайно рідко, так як його виявили лише одного разу – в 2007 році. Звичайний ареал – це Австралія, Нова Зеландія, Тасманія, південь Африки і Південної Америки. Але в 1920-х гриб був знайдений в Західній Європі (Великобританії, Франції, Швеції), куди, ймовірно, його випадково привезли. Звичне середовище існування в лісовій зоні – гумусні грунти, деревина, яка загниває, в пустелях і напівпустелях – піски. У колишньому СРСР його знаходили в Казахстані, в Актюбінській області – на пісках серед верболозу. Є інформація про знахідки близького йому виду, яванської цветохвостніка, в діжках із тропічними рослинами в Нікітському ботсаду. Наш закарпатський гість мешкав на прошарку лисовіх решток, на околиці молодого листяного лісу, поблизу грунтової дороги (фото), по якій часто переганяли домашню худобу.

Автор відвідав ті ж місця в кінці червня 2011, але нових слідів гриба не виявив. Враховуючи тропічне походження цветохвостніка Арчера і помітне потепління у Карпатському регіоні, мабуть, вже має сенс промоделювати зміну його ареалу, а також інших видів-вселенців, на основі методики проекту GLOBIO, а саме GLM (детальніше).

Примітка: переклад назви гриба на українську як “цветохвостнік” (тоді вже “квіткохвістник”) ми вважаємо невдалим, хоча він поволі розповсюдився в інтернет-виданнях саме у такому варіанті. Висувалась пропозіция назвати його Клатрус Арчера.