LCCD-індекс: історія використання

Історія використання LCCD-індексу в Україні для цілей моделювання біорізноманіття (допоміжні матеріали для студентів НУБіП) – детальніше. *LCCD – land cover classification density. lccd_b_forestvsny_lccd_vpr lf2.jpg