Источник информации: Придатко В., Штепа Ю., Іщук А., Петроченко О. Території з високою різноманітністю видів, яким щось загрожує/Агробіорізноманіття України: теорія, методологія, індикатори, приклади. Книга 1. —Київ: ЗАТ “Нічлава”. 2005.—С.291-296. (см. англ. или укр. версию на соседней странице)

0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published. Required fields are marked *