Вечірниця мала (Nyctalus leisleri),GLM

Придатко В., Макаренко В., Коломицев Г. Вечірниця мала (Nyctalus leisleri): моделювання делокалізації середовищ існування в регіоні EEBIO на основі даних IMAGE про зміни клімату, GLM-сценарій до 2050.

(детальніше – див. англ. версію публікації на сусідній сторінці)

n_leisleri_fut