Придатко В., Макаренко В., Коломицев Г. Вечірниця мала (Nyctalus leisleri): моделювання делокалізації середовищ існування в регіоні EEBIO на основі даних IMAGE про зміни клімату, GLM-сценарій до 2050.

(детальніше – див. англ. версію публікації на сусідній сторінці)

n_leisleri_fut

0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published. Required fields are marked *