Дослідники BioModel включили інформацію щодо тренінг-пакету у статтю для системи вищої освіти: ‘Придатко В.І., Бурда Р.І. Використання результатів аерокосмічних досліджень та ГІС для підготовки агроекологів / Біорізноманіття: теорія, практика та методичні аспекти вивчення в загальноосвітній та вищій школі: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (присвяченої 120-річчю від дня народження М.І. Вавилова). Під редакцією М.В. Гриньової. Полтава, 2008.–сс.307-309′.


0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *