Зміни розповсюдження дрохви (Otis tarda L.) были модельовані з використанням історичних даних ГІС та матеріалів ДЗЗ. 1) BioDAT – підготовлено В.Виноградовим – www.biodat.ru. 2) Ключові орнітологічні території Росії (КОТР, 2000) – російською. 3) Червона книга України (1994). 4) Карта рослинності Європейської частини СРСР: Аналітичні карти I-IX (Додатки)/Рослинність Європейської частини СРСР. СПб., Наука, 1980.—429 с. 5) Карта рослинності Європейської частини СРСР, M1:4,000,000, створена проф. Кузнєцовим (1928). Карта отримана в Національній бібліотеці Вернадського (Київ) – векторізація виконана В.Придатко, О.Іщук, О.Калініченко (УЦМЗР). 6) Birds of Europe (1994). Детальної історичної карти (приблизно для 30-х років) місць існування виду (степи) у Східній Європі не опубліковано, та яку група BioModel реконструювала в ГІС з використанням даних джерела [5].

Анімована карта вказує на зменшення і фрагментацію місць існування дрохви східноєвропейської зони Степів на протязі останніх 80-ти років через зміни у землекористуванні, і можливо, змін клімату. Детальніше про зміни місць існування виду:

Автори ГІС карти: В.Придатко (УЦМЗР), Г.Коломицев (ІЗ НАНУ). Укладачі супровідної інформації: Р.Бурда (НАУ); О.Петроченко, В.Макаренко та О.Савченко (УЦМЗР).


0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published. Required fields are marked *