U. maritimusУ коридорах (нові публікації): Загороднюк І. Ссавці Карпат у «Червоній книзі України» 2009/ Науковий вісник Національного лісотехнічного університету, Львів, 2009 — Проаналізовано обсяг теріофауни Українських Карпат, яка включає 77 видів 19-ти родин. Попередній контрольний перелік видів ссавців Карпат (1997 р.) переглянуто у бік скорочення на 5 видів, які поширені лише у передгір’ях або давно не реєструються у регіоні, а також у бік доповнення його 4 новими видами з числа адвентивних видів і видів-двійників. Згідно з новим виданням Червоної книги України (ЧКУ 2009), 39 видів ссавців, поширених у Карпатах, отримали охоронний статус. Новий «червоний» перелік збільшив частку раритетних видів ссавців рівно удвічі (було 20 видів), і його основу складають кажани (24 видів), хижі (7 видів) і гризуни (5 видів). У переліку є 5 видів, поширення яких в Україні обмежене лише Карпатами (Spalax graecus, Microtus tatricus, Chionomys nivalis, Sorex alpinus та Ursus arctos). Аналіз змін переліку «червонокнижних» видів та змін їхніх категорій засвідчує погіршення стану популяцій багатьох з них. Один вид визнано зниклим (Miniopterus schreibersii), ще один — зниклим у природі (Bison bonasus), п’ять видів карпатських ссавців отримали категорію «зникаючий» (Myotis emarginatus, Myotis dasycneme, Barbastella barbastellus, Eliomys quercinus, Ursus arctos). У той же час для трьох видів категорія пом’якшена (Felis silvestris, Pipistrellus kuhlii та Chionomys nivalis), ще два виключені з Червоної книги (Arvicola scherman, Meles meles). Докладно розглянуто проблему узгодження охоронних статусів різних видів ссавців (критерії МСОП в Україні не діють), а також інші недоліки у підходах до формування червоних переліків і змісту нарисів про внесені до ЧКУ види. Розглядається потреба початку підготовки нового видання ЧКУ.
Ключові слова: ссавці, рідкісні та зникаючі види, Червона книга України, Карпати.

Фотожарт від BioModel (В.Придатко)


0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *