Land_Use_Climate_Bio IGI book 2011Новини видавництва (IGI Global): очікується, що у березні 2011 року побачить світ колективна монографія “Land Use, Climate Change and Biodiversity Modeling: Perspectives and Applications [Землекористування, зміни клімату й моделювання біорізноманіття: перспективи та прикладне застосування]”. Це актуальне видання розповідатиме про сумарний досвід декількох країн у питаннях складного моделювання, і що дає, у підсумку, різноманітність масштабів й різний набір прикладів. Детальніше, рекламна листівка (розробляється).

Коментар від BioModel: один із розділів монографії має назву ‘Biodiversity modelling experiences in Ukraine’, і стосується він досвіду, отриманому саме в Україні. У передмові зазначено, що це “…перше й досить амбітне дослідження такого широкого плану – про стан біорізноманіття України й сусідніх країн… (Нагадаємо, що збільшення території дослідження, за нашими спостереженнями, покращує модель, мозаїчність середовища існування виду). Дослідження ґрунтується на порівнянні чотирьох різних, але потужних домінуючих підходів задля оцінювання й проекціювання зміни біорізноманіття, у тому числі, і на цифрову основу, а саме: а) індикативно-індексний підхід; б) підхід із розрахунку узагальненого біорізноманіття, за методикою GLOBIO, або іfнакше MSA; в) та два підходи із використанням інформації саме про види тварин і рослин – це EEBIO-підхід (масштабне вивчення зміни середовищ існування, як рушійної сили), та SDM-GLM-підхід (вивчення зміни середовищ існування, у залежності від зміни кліматичних показників)…” Деякі приклади та результати моделювання вже були показані на нашому сайті, але подібне масштабне порівняння й узагальнення робиться вперше.


0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published. Required fields are marked *