msa-map-ua
Нові публікації: молоді дослідники Національного університету біоресурсів і природокористування України (НУБіП) по новому дослідили властивостsі індексу MSA. Ними знайдено статистично достовірну кореляцію між MSA і довгостроковими коливаннями чисельності сірої куріпки (Реrdiх реrdiх L.) і зайця-русака (Lepus europaeus L.). Ці закономірності можуть використовуватись надалі для поліпшення якості моніторингу довкілля, зокрема, у степовій зоні України. Детальніше: Федюшко М., Горбатенко А., Гриб О. Індикатори стану асоційованого агробіоразнообразія. 2011. (Укр) pdf

Коментар від BioModel: перелік досліджених видів був довшим і включав перепілку (Coturnix coturnix L.), фазана звичайного (Phasianus colchicus L.) і лисицю звичайну (Vulpes vulpes L.). Програмне забезпечення – це ArcMap 9.0, Exel 2003, Statistica 6. У статті немає деталей щодо техніки обробки даних у ГІС-середовищі, але нам відомо, що це був комірковий підхід, успішно реалізований А.Горбатенком. У резюме відсутній важливий висновок, який є внеском у розвиток біотогеоінформатики: виявляється, індекс MSA відбиває не тільки стан узагальненого біорізноманіття, але й прихований, слабко досліджений, кореляційний зв’язок із чисельністю видів-домінантів асоційованого агробіорізноманіття. Побажаємо авторам із НУБІП подальших успіхів!
Карта MSA по Придатко, Коломицев та ін., 2008


0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published. Required fields are marked *