LCCD-індекс: про історію використання в Україні для цілей моделювання біорізноманіття (допоміжний матеріал для студентів НУБіП)

LCCD поблизу Великої Снітинки (Київська область). Posted by Prydatko V. on April 5, 2009 – Biomodel. Biodiversity modelling… URL

LCCD поблизу Боярки (Київська область). Posted by Prydatko V. on March 27, 2009. Biomodel. Bd Training Package… URL

‘MSA and LCCD’ comparison flash-movie (800×600 pixels). Author: G.Kolomytsev (ULRMC). URL

Придатко В.І., Коломицев Г.О. Агросфера України, біорізноманіття: сучасні інформаційно-технічні аспекти вивчення й моделювання (GLOBIO, EEBIO, CLUES, MSA, LCCD)/Матеріали науково-практичної конференції «Вернадський і сьогодення: концептуальні питання розвитку вчення про біосферу» – Одеса, 17.03.08. Одеса: ОДНБ, 2008.—С.22. Ag_pdf

Бурда Р.І. Придатко В.І. Досвід розробки та використання геобази даних з адвентивних видів рослин на прикладі «ГІС-Агробіо»/ Рослини-бур’яни та ефективні системи захисту від них посівів сільськогосподарських культур. Київ: УААН, ІЦБ, УНТГ, 2008.–С.137-146.

Придатко В. Приклад: використання карти щільності класів форм земної поверхні (КЩКЗП), побудованої їз допомогою космознімків Terra MODIS (2002)Додаток 2\Агробіорізноманіття України: теорія, методологія, індикатори, приклади. Книга 2. – Київ: ЗАТ “Нічлава”. 2005.—С.590. Бурда Р.І. Порівняльний аналіз локальних фітобіот в оціні агробіорізноманітності/Агробіорізноманіття України: теорія, методологія, індикатори, приклади. Книга 2. —Київ: ЗАТ “Нічлава”. 2005.—С.165-194. Придатко В., Штепа Ю., Іщук А., Петроченко О. Території з високим різноманіттям видів, яким щось загрожує/Агробіорізноманіття України: теорія, методологія, індикатори, приклади. Книга 1.—Київ: ЗАТ “Нічлава”. 2005.—С.291-296. (Див. копію на сайті БіоМоде – URL ) Примітка: відповідні витяги із публікацій – в роботі.

0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published. Required fields are marked *