Про нові публікації, які очікуються: Ссавці північного сходу України: зміни фауни та знань про її склад від огляду Олександра Черная (1853) до сьогодення. — Загороднюк І. В. — Детальний аналіз видового складу теріофауни колишньої Харківської губернії за даними 160-літньої давнини на підставі аналізу огляду О. Черная — дослідника, який підготував перший анотований систематичний огляд теріофауни цього краю і провів біогеографічні порівняння з усіма суміжними регіонами. Головну увагу приділено двом складовим: 1) змінам у таксономії та номенклатурі видів і 2) фактичним змінам складу фауни. Підготовлено коментарі щодо сучасного статусу кожного згаданого в огляді виду ссавців. Показано, що за останні півтора століття фауна суттєво змінилася за рахунок випадіння низки видів «мисливських» ссавців та вселення (природні інвазії, штучні інтродукції) нових чужорідних видів, а також через зміни аборигенних степових фауністичних угруповань на більш вологолюбні, а також лісові. Індекс змін складу фауни регіону склав 22 %, проте ще більшими є зміни рівнів чисельності і поширення окремих видів. Ключові слова: ссавці, фауна, таксономія, історичні зміни, Харківська губернія, Україна.

(Отримано БіоМодел із Луганського національного університету імені Тараса Шевченка)

0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published. Required fields are marked *