Створений графік розподілу MSA по областях України

Графік розподілу по областях України узагальненого видового багатства (Mean species abundance, MSA): Найвище значення індексу узагальненого видового багатства – 61,95% в Закарпатській області. Найнижче – 22,85% в Донецкій області. Для довідки: індекс MSA вказує на ступінь деградації природної компоненти наземних екосистем внаслідок впливу антропогенних факторів впливу.