MSA у новому посібнику НАУ (Київ)

20-25 березня, 2008: вчена рада кафедри екології агросфери та екологічного контролю Національного аграрного університету (Київ) затвердила публікацію нового посібника ‘Геоінформаційні технології та екологічні індикатори’ для ьіотехнологів. Декілька тем посібнику (##9,10,11 та 12) присвячені підходам щодо моделювання біорізноманіття, напр. GLOBIO та MSA.

Індикативну карту MSA покращено

Фінальну індикативну карту узагальненого видового багатства (MSA) покращено, в нових розрахунках використана оновлена карта інтенсивності оброблювання агроландшафтів із врахуванням градієнтного переходу природно-сільськогосподарських зон. Середнє значення MSA України – 32.4% (фактично, дорівнює 32.4%, що було отримано з попередніх розрахунків індексу https://biomodel.info/?p=112).

Нова карта інтенсивності оброблювання агроландшафтів

Межу природно-сільськогосподарського районування скориговано 100-кілометровим градієнтом переходу однієї зони в іншу. Це дозволило покращити карту впливу землекористування із використанням комбінованих класів із базового класифікатору моделі GLOBIO3 (https://biomodel.info/?p=103).

Перша MSA-лекція в Університеті, Київ

21 лютого 2008 р. студенти Національного аграрного університету (Київ) – 2 курс, група 2, бакалаври – вперше слухали лекцію щодо ІТ і моделювання біорізноманіття із врахування тисків на нього, що відбулась у приміщенні УЦМЗР, Київ. З ініціативи BioModel та після ухвали Кафедри екології агросфери та екологічного контролю, лекція з питань Read more…

Створено освітній постер BioModel про моделювання

Команда BioModel створила робочу версію постера, що стане складовою частиною тренінг-пакету з моделювання біорізноманіття з розрахунками впливів факторів тиску на нього. Фінальна версія ліфлета та постера буде доступною тут.