The GLM-scenarios of birch trees habitat changes (Betula sp. i.e. B.pendula, B.microlepis, B.pubescens, B.humilis*, B.klokovii*, B.obscura*, B. borysthenica*) demonstrate:

i) migration of B.pubescens and B.humilis – to the northern part of Betula sp. areal,

ii) migration of all Betula sp. (selected seven species) to western and north-western part of the Project area. See full animated story at the BioModel web.

Betula sp. areal changes were modelled in the Region with usage of historical, GIS and RS data. 1)«Хорология флоры Украины» (1986). 2) «Екофлора України» (2004). 3) Vegetation of European Part of the USSR: Analytical Maps I-IX (Attachments)/Vegetation of European Part of the USSR. S.P., Nauka, 1980.—429 pp, Rus. 5) Atlas Florae Europaeae (1972-1996), edited by Jaakko Jalas and Juha Suominen, together with Raino Lampinen (Vol. 11)/Updated 2004-05-26 by Mikko Heikkinen – Website at http://www.fmnh.helsinki.fi/english/botany/afe/ . 6) Ukraine Forest in 1990s based on Landsat Data (ULRMC, 2005). 7) Ukraine Forest in 2000s based on Landsat Data. In addition – the Red Data Book of Ukraine (1996). These four species are from the Red Data Book of Ukraine (1996) – B.humilis, B.klokovii, B.obscura, B. borysthenica.The project modelled for the first time that predicted changes of natural habitats of all seven birch species inside of the GLOBIO Ukraine Region. Main causes of changes are not interpreted definitely, but it can be land use (deciduous forest fragmentation and (for some species – wetlands fragmentation)), and climate change (based on GLM scenarios). The GIS map authors: V.Makarenko, V.Prydatko, G.Kolomytsev, O.Petrichenko (ULRMC).

Last update: July 1, 2008.

2 Comments

R.B. · Tuesday January 11th, 2011 at 03:32 PM

Я студент НУБіП, лісогосподарський факультет. Мене цікавить дане дослідження зміни ареалу видів берези. Хотілось би детальніше ознайомитися із цим дослідженням. Найбільше мене цікавить методологія та вихідні дані. Чи опубліковані результати цього дослідження в наукових виданнях, в Інтернеті, чи в інших загальнодоступних джерелах? Чи була дана праця частиною чиєїсь дисертаційної роботи, з якою я міг би ознайомитись в дисертаційному фонді НУБіП, бібліотеки Вернадського, чи Українського інституту науково-технічної та економічної інформації?

Vasyl Prydatko · Tuesday January 11th, 2011 at 03:46 PM

Вперше результат моделювання (SDM-GLM) очікуваної зміни ареалу берези (7 видів) в Україні, точніше більшої території – це проекту EEBIO, який включав частково або повністю 12 країн Європи, був оприлюднений у наступних публікаціях (тут і далі навожу цитування за сучасним форматом наукового видавництва IGI, у хронологічному порядку):

Prydatko V. (2008, July 1). Birches (Betula): 7 species, GLM. Retrieved from https://biomodel.info/species/birches-betula/

Prydatko,V.I., Yurkiv, M.I., Savchenko, O.I., Kolomytsev, G.A., Kozlova, A.A., Burda, R.I., Chumachenko, S.M., & Antonyak L. (2008, July 14). Final Report. Projection of Species- and Species-Climate Based Models on to the GLOBIO Ukraine Region, and Scenarios Development (Project no. Е/555050/01/МО). Presented to The Netherlands Environmental Assessment Agency (MNP) Under the Service Contract is made on November 14, 2007 [ULRMC # EM-07-503]. ULRMC. Kyiv, 88 pp.

Придатко В., Коломыцев Г. (2008, 11 ноября). Изменение климата в Украине: потери 13% или приобретение 4% биоразнообразия до 2050 года? Український екологічний портал. Отримано з http://www.ecoport.org.ua/ekostatti/?pid=8412&print=1

Prydatko, V. & Kolomytsev, G. (2008). Climate and biodiversity changes by 2050 in GLOBIO Ukraine Region. Ukraine And The Environment Update. Ukrainian-American Environmental Association Newsletter. September 7. Vol. V, No. 34.

Примітка: як Ви бачите, інформація на веб-сторінці БіоМодел з’явилась раніше на тиждень, ніж у спеціальному офіційному звіті, так як створення відповідного дієвого порталу входило в технічне завдання ULRMC. На порталі BioModel викладено те основне, що увійшло у звіт. Цікаві для Вас деталі щодо повидових трендів залишились у звіті , але у словесному варіанті вони потрапили у публікацію для Екопротала та для Щотижневика UAEAN (лінки додаються).

Кропіткий опис методики моделювання було оприлюднено у вже згаданому Final Report. Projection of Species- and Species-Climate Based Models…

Все разом – це інформаційно-технічне надбання ITC, PBL(MNP), Utrecht University – Голландія та УЦМЗР – Україна. Фактично йдеться про SDM (Species Diversity Modelling) у середовищі ArcMap 8x, поєднаному із обробкою даних у статистичному просторі R+ і побудовою GLM-сценаріїв. (У Вікіпедії можете знайти довідку щодо GLM та R+). Кліматична компонента береться із іншої великої моделі – це IMAGE. Перевірка – за критерієм Акайке. Алгоритм досить довгий і,дійсно, складний. Один вид тварини чи рослини – це приблизно 15-17 алгоритмічних кроків. Один день моделювання – один вид. Крім того, є обов’язковою попередня підготовка і адаптація картографічного матеріалу для завантаження у ГІС. Нещодавно цей шлях наважилась конспективно описати у магістерській роботі Н.Старушик із НУБіП – див. тут. Із зрозумілих причин, в описі, який підготувала Н.Старушик, є фрагменти ноу-хау, і до кінця вони нами не розкриваються. FYI: весною цього року IGI має надрукувати книгу, де ми написали окремий розділ про підходи до моделювання

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published. Required fields are marked *