st_nat Нам пишуть студенти (анонс магістерської роботи): Старушик Н.С. Дослідження стадій моделювання при індикативно-індексному підході на прикладі господарств мережі НУБІП. Магістерська робота за спеціальністю 6.070800 “Eкoлoгiя тa oxopoнa нaвкoлишньoгo cepeдoвищa”. Київ: НУБіП, 2010.–120 С. Досліджено стадії розробки й перетворення індикаторів та індексів у моделі у пакетах із п’яти розповсюджених підходів: історико-документний, опитування, експертна оцінка, власне індикативно-індексний, у порівнянні із ними, і найсучасніший – біотогеоінформаційний. Практично вперше у роботі дано опис індексу MSA у форматі IFC, а також саме україномовний опис стадій розробки надскладних GLM-сценаріїв, які застосовувались у регіоні GLOBIO-Ukraine. У якості додатка розроблено збірку найцікавіших індикаторно-індексних та модельних прикладів, створених у НУБіП за останнє п’ятиріччя, і які набувають ваги класичних. З’ясовано також, що приблизно 10% розробок працюють на передбачення до 2020 року, до 2 % – до 2030 і 2050 року. Приклади моделей до 2100 року у НУБіП іще ніким не розроблялись. За нашим дослідженнями у мережі НУБіП студенти, з різних причин, використовують невелику, наближену до їхньої уяви про доцільність, кількість індикаторів, індексів, і, нарешті, моделей, які мають математичне обґрунтування. У більшості випадків – це до 3 параметрів. Студенти, які засвоїли методику GLOBIO використовують для моделювання до 6, і лише окремі окремі – до 9 параметрів. Результати дослідження (є продовженням робіт автора з моделювання, які вже публікувались BioModel), є внеском у розвиток біотогеоінформатики, і матимуть довідкове та допоміжне значення для студентів і викладачів при вивченні і викладанні таких навчальних дисциплін як: Ландшафтна екологія, Наземні екосистеми, Прикладна екологія, ГІТ та екологічна індикація, Екосистемологія, Математичне моделювання в екології та ін.


0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published. Required fields are marked *