MSA у новому посібнику НАУ (Київ)

20-25 березня, 2008: вчена рада кафедри екології агросфери та екологічного контролю Національного аграрного університету (Київ) затвердила публікацію нового посібника ‘Геоінформаційні технології та екологічні індикатори’ для ьіотехнологів. Декілька тем посібнику (##9,10,11 та 12) присвячені підходам щодо моделювання біорізноманіття, напр. GLOBIO та MSA.

Представники BioModel подали доповідь на науково-практичну конференцію

Представники BioModel подали статтю для участі у заході “Науково-практична конференція «Вернадський і сьогодення: концептуальні питання розвитку вчення про біосферу». ОДНБ, Одеса, 17 березня 2008 року”. Доповідь: Придатко В.І., Коломицев Г.О. Агросфера України, біорізноманіття: сучасні інформаційно-технічні аспекти вивчення й моделювання (GLOBIO, EEBIO, CLUES, MSA, LCCD)/ Матеріали науково-практичної конференції «Вернадський і сьогодення: Read more…

Зустріч MNP та BioModel у Києві: моделювання впливу змін клімату

18-20 березня 2008 року в офісі УЦМЗР (Київ) відбулась зустріч представника MNP (Eric Arets) та спеціалістів BioModel з метою обміну досвідом з питань новітніх методів моделювання впливу змін клімату на поширення біологічних видів. На основі результатів зустрічі Г.Коломицевим (ІЗ НАНУ) розроблено варіант моделі розповсюдження Quercus robur. Фото Г.Коломицева: Е.Аретс (MNP), Read more…

BioModel та Вища школа

Дослідники BioModel включили інформацію щодо тренінг-пакету у статтю для системи вищої освіти: ‘Придатко В.І., Бурда Р.І. Використання результатів аерокосмічних досліджень та ГІС для підготовки агроекологів / Біорізноманіття: теорія, практика та методичні аспекти вивчення в загальноосвітній та вищій школі: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (присвяченої 120-річчю від дня народження М.І. Вавилова). Під Read more…

Індикативну карту MSA покращено

Фінальну індикативну карту узагальненого видового багатства (MSA) покращено, в нових розрахунках використана оновлена карта інтенсивності оброблювання агроландшафтів із врахуванням градієнтного переходу природно-сільськогосподарських зон. Середнє значення MSA України – 32.4% (фактично, дорівнює 32.4%, що було отримано з попередніх розрахунків індексу https://biomodel.info/?p=112).

Нова карта інтенсивності оброблювання агроландшафтів

Межу природно-сільськогосподарського районування скориговано 100-кілометровим градієнтом переходу однієї зони в іншу. Це дозволило покращити карту впливу землекористування із використанням комбінованих класів із базового класифікатору моделі GLOBIO3 (https://biomodel.info/?p=103).