Україна: метод симуляції (комп’ютерної інтерпретації) змін землекористування в межах заповідників, тобто вектор їх майбутнього, відтепер має бути переглянутий. Проведені нещодавно дослідження, вказують на масові випадки недотримання заповідного режиму в межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду України (ПЗФУ) – це аж до приватизації їх території.

До таких висновків прийшли екологи, представники громадських організацій, при інвентаризації та натурному обстеженні земель ПЗФУ Київської області, просторовому зіставленні офіційних карт ПЗФУ і даних про приватні землі державної Публічної кадастрової карти України.

Враховуючи зазначене, ми рекомендуємо колегам по моделюванню взяти до відома ці нові висновки, і, відтепер, вносити відповідні правки в усталений алгоритм моделювання: замість представлення в моделі CLUEs земель ПЗФУ як “безумовно незмінних”, надавати їм статус земель вже іншої властивості.

Нагадаємо читачам, що за методикою GLOBIO заповідники прийнято відносити до земель, які не зазнають помітних змін. Від цієї важливої складової залежить розрахунок індексу MSA, вид підсумкової карти і мозаїка очікуваного біорізноманіття. Для довідки: у глобальній моделі GLOBIO, територія України, Молдови та Білорусі виділена в окрему одиницю, а саме «GLOBIO Ukraine».


2 Comments

Wilbert van Rooij · Tuesday February 5th, 2013 at 03:49 PM

Interesting alternative for regular approach. Excluding PA’s is often not realistic in several developing countries all over the world.
How are elasticies determined? Based on adjusting historical input to match current situation?

Grygoriy Kolomytsev · Thursday February 7th, 2013 at 01:08 PM

IMHO, for determining elasticity or including PAs as variable (as Carlos mentioned) historical review is an asset.

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published. Required fields are marked *