ТРЕНД ЗМІНИ СЕРЕДОВИЩ ІСНУВАННЯ: АМПЛІТУДА ЗМІН ЗА МАТЕРІАЛАМИ ДЗЗ ТА ГІС (RS-GIS-ІНДЕКС) Використання та інтерпретація Користувачі й потенційні користувачі, ключові питання, на які допомагає відповісти цей індикатор/індекс (якщо доцільно, прокоментуйте чи це є індикатор/індекс впливу, тиску, стану чи відповіді (наслідків), маючи на увазі, що один індикатор/індекс може виконувати кілька ролей у цьому відношенні) Цей індикатор (індекс) є новим для України. [1] Тому сьогодні потенційні користувачі – це, у першу чергу, реципієнти Проекту ЮНЕП-ГЕФ “Індикатори біорізноманіття для національних потреб” (BINU), інші наукові інститути, наприклад, із мережі НАНУ чи УААН, навчальні заклади, зокрема, НУКМА, природоохоронні організації, національний офіс із питань зв’язків із Секретаріатом Конвенції про біологічне різноманіття тощо. Індикатор допомагає відповісти принаймні на три ключових питання: “Які основні фактори, що викликають втрати чи збільшення агробіорізноманіття, та як зміни у землекористуванні впливають на втрату чи збільшення агробіорізноманіття?”, “Як створити сценарії змін агробіорізноманіття та як зупинити втрати біорізноманіття у найближчому майбутньому?”, “Який нинішній стан агробіорізноманіття в Україні?”. Ми відносимо його до індикаторів/індексів стану (S). Певне, він є також індикатором відповіді (R), у тому плані, що показує, як зміни в землекористуванні вплинули чи впливають на біорізноманіття через зміну площ поверхонь різних біотопів.