Від індикаторів та індексів до моделей…

Нам пишуть студенти (анонс магістерської роботи): Старушик Н.С. Дослідження стадій моделювання при індикативно-індексному підході на прикладі господарств мережі НУБІП. Магістерська робота за спеціальністю 6.070800 “Eкoлoгiя тa oxopoнa нaвкoлишньoгo cepeдoвищa”. Київ: НУБіП, 2010.–120 С. Досліджено стадії розробки й перетворення індикаторів та індексів у моделі у пакетах із п’яти розповсюджених підходів: історико-документний, Read more…

CEUBIOM в Україні

CEUBIOM: Класифікація європейського потенціалу біомаси для біоенергетики з використанням наземних спостережень та (дистанційного) дослідження Землі. Проект CEUBIOM фінансується Європейською Комісією в межах її Рамкової програми FP7. Детальніше (pdf); методичні підходи (pdf, 1.5Mb). Forests near Rakhiv (Zakarpattya). Photos by Maria Yurkiv. 2010

MSA & LCCD:результати нового дослідження під Києвом

Нам пишуть студенти (анонс бакалаврської роботи): Гриб О.Г. Пoбудoвa лaндшaфтнo-eкoлoгiчнoгo пpoфiлю ВП НУБiП «Вeликocнiтинcькe …» з викopиcтaнням cучacниx iндикaтopiв тa iндeкciв (LССD, MSA тa iн.) Бакалаврська робота за спеціальністю 6.070800 “Eкoлoгiя тa oxopoнa нaвкoлишньoгo cepeдoвищa”. Київ: НУБіП, 2010.–68 С. Резюме: виробниче підприємство “Вeликocнiтинcькe” (повна назва “Вeликocнiтинcькe нaвчaльнo-дocлiднe гocпoдapcтвo iм. O.В. Read more…

Створений графік розподілу MSA по областях України

Графік розподілу по областях України узагальненого видового багатства (Mean species abundance, MSA): Найвище значення індексу узагальненого видового багатства – 61,95% в Закарпатській області. Найнижче – 22,85% в Донецкій області. Для довідки: індекс MSA вказує на ступінь деградації природної компоненти наземних екосистем внаслідок впливу антропогенних факторів впливу.

Створена індикативна мапа MSA України

Фінальна мапа узагальненовго видового різноманіття (MSA) України, станом на 2000-й рік: Підраховане середнє значення індексу узагальненого видового різноманіття – 32.4% (0,324407296; поточний відсоток залишкового узагальненого видового різноманіття відносно 100% у екосистем в абсолютно природному стані). В ході додаткових розрахунків використана оновлена методологія з використанням комбінованих класів інтенсивності землекористування. Зображення фінальної Read more…

Залишковий MSA впливу землекористування підраховано

Отримано нову версію мапи залишкового видового багатства (MSA) внаслідок впливу землекористування (LU): Нову карту впливу землекористування на залишкове видове багатвтво (або карта втрат видового багатства внаслідок землекористування) було отримано в ході адаптації “модульного” ГІС-підходу (‘GIS modular’) для України. Детальну інформацію щодо нового підходу Ви зможете знайти на сторінці: https://biomodel.info/?p=103 . Read more…