Ландшафтна екологія: навчально-методичний посібник з моделювання біорізноманіття, урахування впливів на нього (для освітніх цілей національного та регіонального рівнів)” Частина 1. Моделювання біорізноманіття: приклад регіону GLOBIO-Україна. Частина 2. Робочий зошит студента, Автори: В.І.Придатко, Г.О.Коломицев, Р.І.Бурда, С.М.Чумаченко.—Київ: НАУ, 2008.— 200 с. Рецензенти: академік НАНУ та УААН, професор О.О.Созінов, доктор технічних наук, професор О.І.Лисенко: le_en.jpg . Титульна сторінка: le_ua.jpg .

CONTENT (draft)

.

book_screenshot1.jpg Вступ Що таке GLOBIO та методологія GLOBIO? The biodiversity assessment for the GLOBIO Ukraine Region MNP Initiatives The policy context (priorities and actions important for numerous Ukrainian institutions, which are interested in biodiversity) Key questions to be answered by the biodiversity model important for the the GLOBIO’s Ukraine Region Goals Підходи до моделювання, їхня апробація та приклади щодо східно-європейського регіону GLOBIO Моделювання із використанням індикаторів, індексів, ДЗЗ- та ГІС-аналізу (до 2006 року) Модульна MSA та апробація на території України, Білорусі і Молдови Моделювання очікуваної моделі MSA при впровадженні різних сценаріїв розвитку. Моделювання мозаїки класів земної поверхні з CLUE-s, сценарії розвитку Рекомендації щодо використання моделювання в учбовому процесі (на прикладі України) Рекомендації щодо використання моделювання в учбовому Процесі book_back.jpgБлог BioModel, як довідковий інтерактивний інструмент Summary Acknowledgements Annexes References Вийшла з друку книга “Ландшафтна екологія: навчально-методичний посібник з моделювання біорізноманіття, урахування впливів на нього (для освітніх цілей національного та регіонального рівнів). У зручному для самопідготовки та самоконтролю знань форматі, уперше для мережі ВНЗ України, наведено історію питання, підходи та приклади тематико-картографічного моделювання біорізноманіття, з урахуванням впливів на нього (у контексті регіону GLOBIO-Україна, GLOBIO Ukraine Region), – на основі напрацювань як вітчизняної, так і зарубіжних шкіл сучасної ландшафтної екології, у їх порівнянні. Розкривається сучасна методика GLOBIO, наводяться іще маловідомі вітчизняним екологам підходи до моделювання біорізноманіття – це MSA, CLUE, EEBIO, LCCD_Bio, RS-GIS та ін. Після кожного розділу пропонуються запитання для поточного контролю знань, у додатку даються приклади тестових запитань та ключ до них, а також варіанти тем самостійних, бакалаврських та магістерських робіт. У розділі «Робочий зошит» зібрано описи 15 практичних (лабораторних) робіт. Авторами використано посилання на 169 джерел інформації, що підвищує інформативність видання, значущість тестових завдань, і допомагатиме майбутнім екологам у самоосвіті. Скорочена версія посібника, перекладена на англійську мову, є невід’ємною частиною цього видання. Посібник є першим цільовим внеском авторів у розвиток нового напрямку в екології, ландшафтній екології –біотогеоінформатики. Книгу рекомендовано навчально-методичною радою Факультету екології та біотехнології НАУ, за поданням Кафедри екології агросфери та екологічного контролю НАУ. Навчально-методичний посібник видано за сприяння УЦМЗР, за кошти проекту «Development and publishing the bilingual training package on application of pressure based biodiversity modelling for national and regional educational purposes» – контракт між The Netherlands Environmental Assessment Agency (MNP, Bilthoven) та УЦМЗР. Переклад на англійську та з англійської мови здійснено Л.Антоняк, Т.Сизоненко, із участю В.Придатка. Автори та викладачі кафедри висловлюють подяку пану Ben ten Brink (MNP) та пану Tonnie Tekelenberg (MNP) – за сприяння в пошуку й впровадженні зазначеного проекту, пану Wilbert van Rooij (MNP) та команді MNP, представникам Міжнародного інституту геоінформатики та дослідження Землі (ITC) – за методологічну підтримку та організацію тренінгу українських екологів у Королівстві Нідерланди. Pdf-версія посібника – на замовлдення. Художні ілюстрації доступні на авторській веб-сторінці ArctArt.

0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published. Required fields are marked *