Візуалізація індикативної карти индексу LCCD (LCCD_bio) із стандартною кольоровою схемою MSA (градієнт зелений-жовтий-червоний – відповідає збільшенню ступеню навантаження на екосистеми):
lccd2.gif
.
Індикативна карта узагальненого видового багатства України:
fin_msa_new.gif
.
Порівняльний графік середніх значень індексів по областях України:
msa-lccd-table.gif
(водні об’єкти із розрахунків виключені)
.
Порівняльна флеш-анімація індексів MSA-LCCD – відкривається у новому вікні
LCCD_bio – це індекс щільності класів земної поверхні. Він є частиною індексу “Территорій з високим різноманіттям видів, яким щось загрожує”.
(Опис індексу LCCD: https://biomodel.info/?page_id=75 )
.
Історія використання індексу LCCD для моделювання біорізноманіття в Україні:
1. Prydatko V. The example of usage of the land cover classification density map based on Terra MODIS (2002) for the biodiversity modeling with usage of the field survey data \Annex 2\\ Agrobiodiversity of Ukraine: Theory, Methodology, Indicators, Examples. Book 2. Kyiv: ‘Nichlava’. 2005. – 590 p. (In Ukrainian). – .
2. Prydatko V. at al. Areas of high diversity with threatened species//BINU Ukraine Project Extract: National ‘State of Ecosystem’ Report (Agrobiodiversity), National Report on Project Experience, Guidelines for Indicator Development and Use, and IFS Examples//Агробіорізноманіття України: теорія, методологія, індикатори, приклади. Книга 2. Київ: ЗАТ «Нічлава», 2005.- C.576-579. http://www.ulrmc.org.ua/services/binu/is/PDF/Areas%20of%20high%20diversity_threatened% >
3. Бурда Р.І. Порівняльний аналіз локальних фітобіот в оціні агробіорізноманітності// Агробіорізноманіття України: теорія, методологія, індикатори, приклади. Книга 2. —Київ: ЗАТ “Нічлава”. 2005.—С.165-194.
4. Prydatko V. I., Burda R.I. Practical experience on development and usage of the geodatabase on adventive plant species in the ‘GIS-Agrobio’/6th Scientific Theoretical Conference of Ukraine Scientific Herbologiest Society “Plant-weeds and effective systems for protectin of crops”. Kyiv, 2008.- printing. (In Ukrainian).

4 Comments

Vasyl Prydatko