Нова карта інтенсивності оброблювання агроландшафтів

Межу природно-сільськогосподарського районування скориговано 100-кілометровим градієнтом переходу однієї зони в іншу. Це дозволило покращити карту впливу землекористування із використанням комбінованих класів із базового класифікатору моделі GLOBIO3 (https://biomodel.info/?p=103).

Залишковий MSA впливу землекористування підраховано

Отримано нову версію мапи залишкового видового багатства (MSA) внаслідок впливу землекористування (LU): Нову карту впливу землекористування на залишкове видове багатвтво (або карта втрат видового багатства внаслідок землекористування) було отримано в ході адаптації “модульного” ГІС-підходу (‘GIS modular’) для України. Детальну інформацію щодо нового підходу Ви зможете знайти на сторінці: https://biomodel.info/?p=103 . Read more…

Combined GLOBIO3 and 'land use' classes

Для підвищення точності оцінки інтенсивності землекористування агроландшафтам різних природно-сільськогосподарських зон призначені різні класи землекористування GLOBIO3 та різне їх співвідношення. Наприклад, оцінка агроландшафтів Полісся із використанням класифікації землекористування GLOBIO3 включає різні класи землекористування: «екстенсивне сільське господарство» (‘extensive agriculture’) та «агроландшафти з лісовими включеннями» (‘agro-forestry’) приблизно у однаковому співвідношенні. Оцінюючи інтенсивність землекористування Read more…